Nieuwe website CWH
Jan Sins en Herman Jolink naar WK Speurhond | Frans van Gestel res.
Uitslag NK Speurhond-II op 11/12 december
Keurmeester (Reddingshonden) Johan Hol overleden | meer
Fred Tichelaar overleden   
Informatie Nederlands Kampioenschap Speurhond op 11/12 december
Samenstelling huidige Commissie Werkhonden
Verklaring gedelegeerde Raad van Beheer voor Werkhonden, J. Oeldrig
Speurhond : Inschrijfformulier NK en WK Speurhond-II
Let op! Alle bevestigingsformulieren voor examen-/wedstrijdafspraken geupdated
Ook de laatste 2 leden van de CWH opgestapt  |  Verklaring (klik)
Samenstelling WK FCI team 2010
Belangrijke mededelingen !
Uitslag NK Werkhonden 2010
Marc Dhooge beëindigt keurmeesterloopbaan
Benoemingen VZH Keurmeesters
Beoordelings afspraken IPO voor hondengeleiders
* bericht 18-01-2010 *
Van de heer George Gilissen heeft de Commissie Werkhonden bericht ontvangen dat hij zijn functie als reddingshondenkeurmeester van de Raad van Beheer met onmiddellijke ingang neerlegt.
Dit omdat hij, door privé omstandigheden, geen tijd meer heeft om deze functie nog langer te vervullen.
    Arie Stam, Secretaris CWH
Volledige en actuele Keurmeesterlijst 2010
Keurmeester Peter van Oirschot overleden
Uitslag NK Speurhond op 12 en 13 december 2009 te Tilburg
Meerjarenplan Commissie Werkhonden
Kennelhoest
Gouden Erespeld voor 4 africhtingskeurmeesters
Minimale aanvraagtermijn voor aanvragen hondenlogboek bedraagt 20 werkdagen (voorheen bestond hier geen termijn voor).
Besluiten Werkhondenraad en Jaarverslag 2008 : kijk onder "Diversen"
Nationaal IPO-reglement laatste versie > klik links op DOWNLOAD (formulieren)
Besluiten Werkhondenraad m.i.v. 1-1-2009
Tarievenoverzicht examens/wedstrijden e.d. met ingang van 01-01-2009
Vanwege aanpassing examengeld NIEUWE bevestigingsformulieren voor keurmeesters
Titel Kampioen Speurkampioen v.a. 1 januari 2009 (aanpassing Kynologisch Reglement)
Beoordelingsafspraken Africhtingskeurmeesters
Reglement inzake deelname van gecoupeerde honden