Op 15 augustus is toch nog onverwacht Evert van der Veen op 48-jarige leeftijd overleden.

Evert was hoofd africhting van de NBG, lid van de Commissie Werkhonden en
een uiterst gepassioneerde hondensportliefhebber.

Tevens was hij jarenlang een gereputeerde A-pakwerker en met dit onderdeel van de
hondensport zeer begaan. Zo heeft hij leiding gegeven aan vele pakwerkerscursussen

Onderstaande foto van Evert met zijn DH Etze dateert van 9 juni jl.,
de dag waarop hij -ondanks zijn ernstige ziekte- deelnam aan de NBG Verenigingsbokaal.

H&S wenst zijn vrouw Sonja en familie veel sterkte met dit grote verlies alsmede veel kracht in de komende zware tijd.
Condoleanceregister

Condoleanceregister