GROOT NIEUWS !

Beste hondensporters.
 
Wij verheugen ons zeer u te kunnen meedelen dat gisteren, woensdag 11 juli 2007,  de overeenkomst tussen de Raad van Beheer (RvB) en de VDH is ondertekend.
Dit mag met recht een historisch moment genoemd worden.
De overeenkomst houdt in dat per 1 januari 2008 door de leden van de VDH het IPO programma beoefend zal worden.
De overeenkomst was al goedgekeurd door alle Werkhondenverenigingen in de vergadering met de Werkhondenraad van maart dit jaar.
De keurmeesters van de VDH zullen, indien nodig worden bijgeschoold en door de Commissie Werkhonden (CWH) bij de RvB worden voorgedragen om tot africhtingkeurmeester van de RvB te worden benoemd.
Ook de pakwerkers en de spoorleggers zullen door de CWH worden erkend en waar nodig bijgeschoold.
De instroming van alle VDH functionarissen zal gebeuren onder begeleiding van een stuurgroep die is samengesteld uit enkele mensen uit de CWH en uit het Hoofd Bestuur van de VDH.
Nadere informatie zal worden verstrekt aan uw Werkhondenvereniging.
 
We spreken de hoop uit dat door de toetreding van de VDH het aantal deelnemers aan africhtingwedstrijden, evenals de (gezonde, sportieve) concurrentie, zal toenemen.
 
We danken een ieder die heeft bijgedragen tot het tot stand komen van de overeenkomst zeer hartelijk.
 
Namens de Commissie Werkhonden,
Arie Stam, Secretaris